Zvonko Osmajlić

Krav Maga klub "Zvonko Osmajlić"

Krav Maga klub Beograd

Krav Maga

je praktičan i taktičan metod borenja, koji obučava kako da se spreči, razreši i prevaziđe bilo koja vrsta nasilja i napada. Krav Maga obučava praktikanta, u temama samoodbrana, samozaštite, borilačkim i borbenim veštinama, kao i veštinama zaštite drugih na jedinstven i svestran (iscrpan) način učenja. Krav Maga je nastala u Izraelu, pod pritiskom realnih životnih zahteva i okolnosti. Osnivač Krav Mage je Imi Lichtenfeld, a sistem nastavlja da se razvija i modifikuje od strane Eyala Yanilova i vrhunskih instruktora Krav Maga Global (KMG) organizacije. Krav Maga je horizontalan sistem, sa jedinstvenim i logičnim pristupom. Laka je za učenje i pamćenje, primenjuje se prirodno i instiktivno i praktično se može upotrebiti pod stresnim okolnostima.

Krav Maga između ostalog uključuje i teme:
-predostrožnosti, prevencije, izbegavanja i odstupanja-bacanja i padovi u svim mogućim uslovima, pravcima i uglovima-napadi i kontranapadi izvedeni na sve moguće mete, distance, uglove, pravce i u svim ritmovima,
-izvedenim iz svih mogućih položaja i telesnih pozicija,
-upotreba svih mogućih uobičajenih predmeta i objekata u odbrambene svrhe-odbrana od nenaoružanih napada: udaraca rukama, nogama i ostalim delovima tela,
-oslobađanje od svih vrsta hvatova, držanja, zahvata,
-odbrana od svih mogućih pretnji i napada nožem, oštrim predmetima, palicama, tupim predmetima i svih vrsta vatrenog oružja (duga i kratka cev).

Rešavanje gore navedenih napada i pretnji izvedenih iz svih mogućih pravaca i okolnosti. Izvedenih od strane jednog ili više napadača. Kada se takvi napadi dešavaju na različitim mestima, u svim nepovoljnim pozicijama i telesnim položajima, uključujući zatvoren (ograničen) ili otvoren prostor; u hodniku, na stepeništu, u autu, na svim vrstama zemljišta, u vodi, kada su nam pokreti ograničeni, stojeći, u pokretu, sedeći, ležeci na leđima, boku ili stomaku.
Krav Maga priprema praktikanta da funkcioniše pod svim uslovima i scenarijima, u svakom borbenom okruženju, shodno njihovim potrebama, riziku sa kojim se susreću, i opisu radnog mesta.Krav Maga omogućava i pospešuje tehnički, taktički, fizički i mentalni napredak i usavršavanje.
Krav Maga sadrži poseban pristup, taktiku, tehniku, teme, drilove i trening metode za različite sektore: civile, pripadnike policijskih snaga, zatvorske čuvare i stražare, vojsku, osoblje obezbeđenja kao i osoblje za blisku zaštitu, obaveštajne agente, antiterorističke jedinice, vazdušne maršale, specijalne i komando jedinice.

Treneri

Milica Mudrinić

Upis se vrši u terminima treninga. Ukoliko želite možete prisustvovati i pogledati trening pre nego što odlučite da se upišete. Prvi trening je besplatan.